Chirurgische ingreep

Wanneer de ruimte tussen het tandvlees en de tand (pocket) 6 mm of dieper is dan kan het raadzaam zijn om het tandvlees chirurgische te behandelen.

Het tandvlees wordt dan los gemaakt van het kaakbot en de ruimtes tussen de tanden worden dan intensief met haakjes gereinigd. Het eventueel aanwezig ontstekingsweefsel wordt verwijderd en behandeld.

Soms is het mogelijk om met behulp van bepaalde zg. regeneratie materialen herstel te krijgen van het verlies van kaakbot.

 


Parodontoloog

Is bij u sprake van deze mate van botverlies dan kan uw tandarts u verwijzen naar de parodontoloog.

Een parodontoloog is een tandarts die gespecialiseerd is in het beoordelen en behandelen van tandvleesproblemen.

In deze verwijspraktijk is collega Zuabi de parodontoloog.

Hij kan tijdens een consult uw situatie onderzoeken. Aan de hand van een mondonderzoek wellicht ondersteund met röntgenfoto's kan de situatie in kaart worden gebracht. Vervolgens kan een behandelplan worden gemaakt en met u worden besproken.

Gaan u en uw tandarts akkoord dan kan  de behandeling worden uitgevoerd.